Сучасний стан сніголавинного забезпечення в Українських Карпатах

На сьогоднішній день в Українських Карпатах для спостереження за факторами лавиноутворення залучені дві сніголавинні станції (Сл): Плай у Закарпатській області та Пожежевська у Івано-Франківській області.

Сніголавинні станції виконують спеціалізовані сніголавинні спостереження й розрахунки лавиноутворюючих параметрів за результатами стандартних спостережень, визначають стратиграфію та фізико-механічні властивості снігового покриву за результатами шурфування снігової товщі, вимірюють висоту снігового покриву за дистанційними рейками, виявляють і обстежують снігові лавини, що зійшли на території їх діяльності. [1,2,4] Також для оцінювання сніголавинної небезпеки використовують дані про добовий приріст висоти снігового покриву на 36 пунктах первинної мережі спостереження (метеорологічних станціях і  гідрологічних постах у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях), які визначені як сніголавинні пости-індикатори (рис.1).

Сніголавинне прогнозування та забезпечення в Україні здійснюють гідрометеорологічні організації карпатського регіону: Чернівецький ЦГМ (по території Чернівецької та Івано-Франківської областей), Закарпатський ЦГМ і Львівський РЦГМ по  своїх областях. Щоденно, після отримання даних зі сніголавинних станцій та сніголавинних постів-індикаторів, спеціалісти цих організацій оцінюють сніголавинну ситуацію та визначають рівень лавинної небезпеки, складають та розповсюджують відповідні попередження. Загальна координація робіт з оперативного сніголавинного прогнозування і забезпечення на державному рівні покладена на відділ гідрологічних прогнозів УкрГМЦ.

Попередження про сніголавинну небезпеку із зазначенням її рівня гідрометеорологічні організації карпатського регіону (на державному рівні – УкрГМЦ) доводять до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, зацікавлених споживачів за схемами оповіщення (передачі попереджень) та інформують населення через змі, офіційні сайти та соціальні мережі Facebook.


Рис.1 Карта сніголавинних станцій та постів у Карпатах

Протягом останніх років гідрометеорологічна служба України значно просунулась вперед у питаннях сніголавинного забезпечення. Було напрацьовано велику кількість матеріалів і документів, які сприяли покращенню роботи по сніголавинному забезпеченню:

– створені електронні таблиці онлайн-сервісу Google Docs для внесення і зберігання результатів спостережень і розрахунків сніголавинних станцій (дані стандартних метеорологічних спостережень на метеомайданчиках та за дистанційними рейками, висновки про стабільність снігового покриву, оцінка лавинної небезпеки, розрахунки лавинної небезпеки для лавин різного генезису;

– впроваджена в оперативну практику прогнозування 5-рівнева Європейська  шкала лавинної небезпеки, детальна розшифровка якої є на сайті УкрГМЦ (рис.2);

– розроблене і введене в дію (з 01.10.2017 р.) нове Положення про сніголавинне забезпечення в Українських Карпатах [3], у якому закріплене використання Європейської  шкали лавинної небезпеки;

– УкрГМІ на замовлення УкрГМЦ розробив інформаційно-аналітичну систему «Стратиграфія та фізико-механічні властивості снігового покриву»,  встановлення якої на технічних засобах УкрГМЦ зараз знаходиться на завершальній стадії з метою подальшого випробування та впровадження в оперативну практику;

 – Сл Плай і Пожежевська при супроводі наукового співробітника УкрГМІ Аксюка О.М заносять результати шурфування снігової товщі до електронних таблиць вказаної системи в режимі віддаленого доступу.

– в період  сніголавинного сезону під керівництвом наукового співробітника УкрГМІ Аксюка О.М. проводяться учбові семінари-тренінги для працівників Сл Плай і Пожежевська, Карпатської ГМО;

– на замовлення УкрГМЦ УкрГМІ виконує науково-дослідницьку роботу по створенню Атласу лавинної небезпеки Українських Карпат.

Перед початком сніголавинного сезону проводилися наради-семінари спеціалістів гідрометеорологічних організацій з питань сніголавинних спостережень і робіт, прогнозування та забезпечення споживачів, де аналізується робота сніголавинних станцій і гідрометеорологічних організацій у минулому сезоні та готовність їх до роботи в наступному сезоні.

Розробка нової редакції Положення про сніголавинне забезпечення в Українських Карпатах (далі – Положення) була обумовлена необхідністю впровадженням в оперативну практику сніголавинного забезпечення нових розробок та документів, в тому числі введенням в оперативну практику оцінювання сніголавинної ситуації за Європейською шкалою лавинної небезпеки.

Положення встановлює перелік гідрометеорологічних організацій, що залучені до спостережень за факторами лавиноутворення і спеціалізованого гідрометзабезпечення про сніголавинну ситуацію в Українських Карпатах, визначає їх завдання та порядок взаємодії між ними, порядок сніголавинних спостережень в Українських Карпатах та особливості організації й здійснення оперативного попередження про сніголавинну небезпеку в Українських Карпатах.

В Положенні зазнали зміни визначення понять «Початок лавинного сезону» та «Початок першого в сезоні лавинонебезпечного періоду», що відповідає 5-ти рівневій Європейській шкалі лавинної небезпеки, а також введення визначення (оголошення) початку сніголавинного сезону у середньогір’ї Українських Карпат.


Рис.2 Європейська шкала рівнів лавинної небезпеки

Початок сніголавинного сезону на високогір’їКарпат оголошують Сл Плай і Пожежевська за наявності на крутих (>30º) лавинонебезпечних  схилах  стійкого  снігового покриву висотою  20 см і прирості його висоти 10 см за 24 години (за даними спостереження на Сл і по дистанційних рейках); а у середньогір’ї  – гідрометеорологічними організаціями (Львівський РЦГМ, Чернівецький, Закарпатський ЦГМ) по зоні прогностичної відповідальності за даними спостережень постів-індикаторів. За Європейською шкалою така сніголавинна ситуація відповідає 1 та 2 рівнях лавинної небезпеки, коли можливе сходження тільки штучних лавин за умов додаткового навантаження.

Сл Плай і Пожежевська після оголошення початку лавинного сезону  проводять (кожні п’ять днів) спостережень за висотою, щільністю снігового покриву, запасом води у ньому на гірських схилах різної експозиції по висотних зонах; виконують розрахунки параметрів утворення лавин свіжого, хуртовинного та мокрого снігу за чинними методиками [2] (КД 52.5.3.01-10). Результати розрахунків та висновки щодо настання (ЛН) або відсутність (ЛБ) сніголавинної небезпеки заносять до електронних таблиць через онлайн-сервіс Google Docs).

За поняття «Першого небезпечного періоду у сніголавинному сезоні» прийнято вважати дату,  коли настає період значної (3 рівень) чи високої (4 рівень) сніголавинної небезпеки за Європейською шкалою (тобто виникає загроза спонтанного сходження лавин). Критерієм для оголошення такого періоду для Сл Плай і Пожежевська є дата, коли на лавинонебезпечних схилах в районі їх діяльності середня висота стійкого снігового покриву досягає 30 см і більше, при цьому обов’язковою умовою є випадіння опадів у вигляді снігу більше 100 мм [3]. Попередження про сніголавинну небезпеку 1 і 2 рівня гідрометеорологічні організації та УкрГМЦ розміщують на офіційних сайтах, а попередження 3-5 рівня сніголавинної небезпеки додатково передають за схемами оповіщення (передачі попереджень) та вміщують у щоденних гідрологічних бюлетенях.

Рис.3 Карта визначених рівнів лавинної небезпеки 27 січня 2019 р.

Для інформування широкого загалу споживачів та населення про сніголавинну ситуацію в Карпатах на сайті УкрГМЦ створена  окрема сторінка «Сніголавинна ситуація», а у листопаді 2018 року – офіційна сторінка «Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах» у соціальній мережі Facebook. Окрім текстових попереджень про сніголавинну небезпеку, на цих ресурсах є карта карпатського регіону, на якій умовними значками показуються очікувані рівні небезпеки, а також, по мірі надходження, викладаються профілі снігового покриву за результатами шурфування снігової товщі сніголавинними станціями, дані про сходження снігових лавин та електронні таблиці онлайн-сервісу Google Docs.

У 2018 році Український гідрометеорологічний центр подав заявку на членство України в Організації Європейських служб попередження щодо снігових лавин (EAWS). Процедура набуття членства у Організації довга і  буде розглянута на засіданні Генеральної асамблеї Організації Європейських служб попередження щодо снігових лавин у 2021 році. До цього часу Україна зобов’язана привести до відповідності, згідно вимог Організації, свої нормативні документи та методи спостереження. Для розгляду питання щодо повноправного членства, спеціалісти відділу гідропрогнозів УкрГМЦ оперативно, починаючи з зими 2018-2019 р., проводять аналіз стану сніголавинного забезпечення в Україні та готуватимуть звіт про відповідність вимогам даної організації.

Починаючи з січня 2019 року відділ гідрологічних прогнозів УкрГМЦ для інформування та ознайомлення більшої кількості населення та спеціалістів у галузі лавинного забезпечення країн Європейського Союзу, оперативно вносить профілі снігового покриву та інформацію про сходження лавин в Українських Карпатах до Міжнародної інформаційної системи моніторингу профілів снігового покриву (шурфів) та сходження лавин (LAWIS).

Залишається ряд невирішених проблемних питань, що стримує покращення стану сніголавинного забезпечення: відсутні експедиційні обстеження в районах лавиноутворення і сходження лавин на території Українських Карпат; обмежена кількість сніголавинних станцій; відсутнє взаємопорозуміння з власниками гірських курортів; недостатнє оснащення гідрометеорологічних організацій, які здійснюють сніголавинні спостереження, сучасними технічними засобами вимірювальної техніки та обладнання; кадрові проблеми на станціях.

І.М. Перевозчиков, Л.М. Мала, Л.В. Петренко

Література

  1. Грищенко В. Ф. Методика прогноза лавин в Украинских Карпатах в высотной зоне ниже 1200 м. – УкрНИГМИ, 1990.
  2. Керівництво зі сніголавинних прогнозів у гірських районах України (Карпати, Крим) – Державна гідрометеорологічна служба, К., 2010 КД 52.5.3.01-10
  3. Положення про сніголавинне забезпечення в Українських Карпатах. –К., 2017.
  4. Настанова сніголавинним та гідрометеорологічним станціям і постам, Випуск 14, Сніголавинні спостереження і методи сніголавинного забезпечення, Державна гідрометеорологічна служба, К.,2007.
  5. https://meteo.gov.ua/ua/33345/risk_of_avalanches/
  6. https://www.facebook.com/lavyny.official/